Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

19/01/2022
Công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan ngày 19.1.2022
18/01/2022
Công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan ngày 18.1.2022
17/01/2022
CBTT Thông báo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ ngày 17.1.2022
06/01/2022
CBTT Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ
23/12/2021
Hướng dẫn đăng ký mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu
03/12/2021
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho Cổ đông hiện hữu