Nhà máy

Công nghệ

Blow - Fill - Seal

Công nghệ

Bag on Valve

Công nghệ

Form - Fill - Seal

Công nghệ

Nang mềm

Công nghệ

Viên đặt

Dây chuyền khác

Softbag, Inhaler, ...

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Hà Bình Phương, Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội

Số điện thoại: 18006357