Lịch sử

Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội được thành lập
05/08/2009

Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội được thành lập

Khởi công xây dựng nhà máy CPC1 Hà Nội
Năm 2009

Khởi công xây dựng nhà máy CPC1 Hà Nội

Khởi công xây dựng nhà máy CPC1 Hà Nội tại CCN Hà Bình Phương, Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội

Nhập dây chuyền FFS
Tháng 07/2011

Nhập dây chuyền FFS

Công nghệ đóng ống uống với chức năng tạo hình ống, đóng dịch và hàn kính ống trên cùng một máy

Nhập dây chuyền Blow-Fill-Seal từ Mỹ
Tháng 12/2013

Nhập dây chuyền Blow-Fill-Seal từ Mỹ

Công nghệ đóng ống uống với chức năng tạo hình ống, đóng dịch và hàn kính ống trên cùng một máy

Có quyết định thành lập phòng ban
Năm 2014

Có quyết định thành lập phòng ban

Có quyết định thành lập phòng nghiên cứu và Phát triển, phòng Kế toán và Kế hoạnh, xưởng sản xuất, Cơ điện, QA, QC được chính thức thành lập.

Thành lập bộ phận kinh doanh chi nhánh Hà Nội
Năm 2016

Thành lập bộ phận kinh doanh chi nhánh Hà Nội

Thành lập bộ phận kinh doanh chi nhánh Hồ Chí Minh
Năm 2017

Thành lập bộ phận kinh doanh chi nhánh Hồ Chí Minh

Thành lập bộ phận kinh doanh OTC
Tháng 10/2018

Thành lập bộ phận kinh doanh OTC

Thành lập khu nuôi cấy vi sinh
Tháng 11/2018

Thành lập khu nuôi cấy vi sinh

Nhập dây truyền tép tra mắt vô trùng sử dụng 1 lần
Tháng 06/2019

Nhập dây truyền tép tra mắt vô trùng sử dụng 1 lần

Thành lập chi nhánh Đà Nẵng
Tháng 07/2019

Thành lập chi nhánh Đà Nẵng

Giải nhì lễ trao giải Vifotec
Năm 2019

Giải nhì lễ trao giải Vifotec

Vifotec - Giải thưởng khoa học sáng tạo Việt Nam

Khai trương văn phòng Tây Nguyên
Tháng 08/2020

Khai trương văn phòng Tây Nguyên

Mã DTP của CPC1HN lên sàn chứng khoán Việt Nam
16/08/2020

Mã DTP của CPC1HN lên sàn chứng khoán Việt Nam

Ký kết dịch vụ tư vấn EU-GMP với tập đoàn Rieckermann
04/09/2020

Ký kết dịch vụ tư vấn EU-GMP với tập đoàn Rieckermann

2020

Nhân sự: 988 thành viên
Số sản phẩm: 352 sản phẩm
Doanh số: hơn 519 tỷ đồng
Xuất khẩu: 29 đơn hàng