Trang chủ  ✦ Lịch sử

05/08/2009
Năm 2009
Khởi công xây dựng nhà máy CPC1 Hà Nội

Khởi công xây dựng nhà máy CPC1 Hà Nội

  • Năm 2009

Khởi công xây dựng nhà máy CPC1 Hà Nội tại CCN Hà Bình Phương, Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội

Nhập dây chuyền FFS

Nhập dây chuyền FFS

  • Tháng 7/2011

Công nghệ đóng ống uống với chức năng tạo hình ống, đóng dịch và hàn kính ống trên cùng một máy

Tháng 7/2011
Tháng 12/2013
Nhập dây chuyền Blow-Fill-Seal từ Mỹ

Nhập dây chuyền Blow-Fill-Seal từ Mỹ

  • Tháng 12/2013

Công nghệ đóng ống uống với chức năng tạo hình ống, đóng dịch và hàn kính ống trên cùng một máy

Có quyết định thành lập phòng ban

Có quyết định thành lập phòng ban

  • 1/1/2014

Có quyết định thành lập phòng nghiên cứu và Phát triển, phòng Kế toán và Kế hoạnh, xưởng sản xuất, Cơ điện, QA, QC được chính thức thành lập.

1/1/2014

7/2019

Thành lập Chi nhánh Đà Nẵng
Số lượng phòng ban: 13 phòng ban
Số lượng nhân viên: 625 nhân viên
Số lượng thuốc: +300 sản phẩm
Hệ thống phân phối trải dài 63
Tỉnh/thành và xuất khẩu đi hơn 10 nước trên thế giới.