TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng Sales admin
Hà Nội & 1 nơi khác Toàn thời gian
Theo thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Số lượng tuyển: 2

Còn 22 ngày để ứng tuyển

Thủ Kho - VP Nghệ an
Nghệ An Toàn thời gian
6-8 triệu đồng Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Số lượng tuyển: 1

Còn 22 ngày để ứng tuyển

Kế toán thanh toán
Hà Nội Toàn thời gian
Theo thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Số lượng tuyển: 2

Còn 11 ngày để ứng tuyển

Nhân viên đào tạo
Hà Nội Toàn thời gian
Theo thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Số lượng tuyển: 2

Còn 6 ngày để ứng tuyển

Tuyển dụng NV Kho
Hà Nội Nhân viên Toàn thời gian
Theo thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Số lượng tuyển: 5

Còn 6 ngày để ứng tuyển