TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng Trình Dược Viên OTC
Hồ Chí Minh & 4 nơi khác Nhân viên Toàn thời gian
Theo thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Số lượng tuyển: 15

Còn 44 ngày để ứng tuyển

Nhân viên đào tạo
Hà Nội Toàn thời gian
Theo thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Số lượng tuyển: 2

Còn 14 ngày để ứng tuyển

Tuyển dụng Kế toán viên
Hà Nội Toàn thời gian
Theo thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Số lượng tuyển: 3

Còn 14 ngày để ứng tuyển

Nhân viên Giao hàng
Hà Nội & 5 nơi khác Toàn thời gian
Theo thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Số lượng tuyển: 2

Còn 14 ngày để ứng tuyển