TUYỂN DỤNG

Trình Dược Viên Team Mắt
Toàn quốc Nhân viên Toàn thời gian
8-12 triệu đồng Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Số lượng tuyển: 10

Còn 99 ngày để ứng tuyển

Tuyển dụng Trade Marketing
Hồ Chí Minh Nhân viên Toàn thời gian
7-10 triệu đồng Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Số lượng tuyển: 5

Còn 99 ngày để ứng tuyển