TUYỂN DỤNG

Nhân viên Trade Marketing
Hà Nội & 2 nơi khác Nhân viên Toàn thời gian
Theo thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Số lượng tuyển: 3

Còn 27 ngày để ứng tuyển

Nhân viên Thiết Kế
Hà Nội & 2 nơi khác Nhân viên Toàn thời gian
Theo thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Số lượng tuyển: 3

Còn 27 ngày để ứng tuyển

Nhân viên Kế toán
Hồ Chí Minh Toàn thời gian
Theo thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Số lượng tuyển: 3

Còn 27 ngày để ứng tuyển

Nhân viên Kế toán
Hải Phòng Toàn thời gian
Theo thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Số lượng tuyển: 3

Còn 27 ngày để ứng tuyển

Tuyển dụng SS ( Quản Lý )
Hà Giang & 4 nơi khác Quản lý Toàn thời gian
Theo thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Số lượng tuyển: 2

Còn 149 ngày để ứng tuyển

IPC kiểm soát sản xuất
Toàn quốc Xoay ca
Theo thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Số lượng tuyển: 3

Còn 27 ngày để ứng tuyển