TUYỂN DỤNG

Nhân viên Giao hàng
Hà Nội & 4 nơi khác Toàn thời gian
Theo thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Số lượng tuyển: 2

Còn 29 ngày để ứng tuyển

Tuyển dụng Kế toán viên
Hà Nội Toàn thời gian
Theo thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Số lượng tuyển: 3

Còn 29 ngày để ứng tuyển

Kế toán tổng hợp
Hà Nội Toàn thời gian
Theo thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Số lượng tuyển: 2

Còn 29 ngày để ứng tuyển