Vị trí tuyển

Thu nhập

Số lượng

Hạn tuyển

Thỏa thuận
01
31/03/2020
Thỏa thuận
01
31/03/2020
9 triệu
01
30/04/2020
5 - 6 triệu
02
20/03/2020
7 - 9 triệu đồng
01
15/05/2020