Hoạt động tương tác - Tháng 09/2019

Chú ý!!! Bạn chỉ được nhập duy nhất 1 lần và sẽ không được nhập lại. Vì vậy vui lòng kiểm tra kĩ các thông tin trước khi gửi. 

Đã hết hạn tham gia hoạt động tương tác, xin vui lòng quay lại lần sau. Xin cảm ơn!