Đăng ký đồng phục – Khối Kinh doanh

Chỉ bao gồm: Kinh doanh, Marketing, Giao nhận, Lái xe

Thời hạn đăng ký: 24h00 ngày 10/03/2020

Xin lỗi, hoạt động đã hết hạn

Tải file mẫu đăng ký tại đây

Bảng Size áo

SIZE SIZE ÁO SƠ MI NAM SIZE ÁO THUN NAM
CHIỀU CAO CÂN NẶNG CHIỀU CAO CÂN NẶNG
S 1m60-1m65 55-60kg <1m65 <53kg
M 1m66-1m69 60-66kg 1m65-1m69 54-60kg
L 1m70-1m74 64-73kg 1m70-1m77 61-67kg
XL 1m75-1m76 72-78kg 1m78-1m82 68-73kg
XXL 1m75-1m77 78-84kg >1m82 >73kg
SIZE SIZE ÁO SƠ MI NỮ SIZE ÁO THUN NỮ
CHIỀU CAO CÂN NẶNG CHIỀU CAO CÂN NẶNG
S 1m48-1m53 38-43kg 1m48-1m53 37-42kg
M 1m53-1m55 45-50kg 1m54-1m58 43-46kg
L 1m55-1m58 50-56kg 1m59-1m65 47-52kg
XL 1m58-1m62 55-62kg 1m66-1m70 52-57kg
XXL 1m55-1m66 62-68kg >1m70 >57kg