CPC1 Hà Nội – Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình

Nộp đơn ứng tuyển

CPC1 Hà Nội tuyển dụng nhân viên các bộ phận

  1. Kinh doanh PS: Sản phẩm chuyên sâu
  2. Kinh doanh ETC: Thầu, kê đơn, phòng mạch (Nhi, Hô hấp, Xương khớp, Tại mũi họng, Đa khoa, Mắt)
  3. Kinh doanh GP: Thầu, kê đơn, phòng mạch (Da liễu, thận)
  4. Kinh doanh OTC: Phân phối nhà thuốc