Xuất khẩu

Liên tiếp với những đơn hàng xuất khẩu

Quý IV của năm 2020 với hoạt động xuất khẩu diễn ra mạnh mẽ, sản phẩm của CPC1 Hà Nội không ngừng vươn xa trên thế giới. Mới đây CPC1 Hà Nội đã nhận được giấy Thông hành từ Bộ y tế của Campuchia, điều này đồng nghĩa rằng các kiện hàng xuất khẩu có thể đến với nước bạn qua đường chính ngạch. Ngày 25/11 vừa qua, đơn hàng… Read More »Liên tiếp với những đơn hàng xuất khẩu