DTP

Bộ Y tế tiếp nhận 9,7 triệu ống dung môi hoàn nguyên vắc-xin BFS-Natri clorid do Dược phẩm CPC1 Hà Nội sản xuất cho chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 tại Việt Nam

Ngày 02 tháng 12 năm 2021, tạị trụ sở của Bộ Y tế, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đã tiếp nhận tài trợ 9,7 triệu ống thuốc BFS-Natri clorid từ công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội. Đây là thuốc dung môi hoàn nguyên cho vắc-xin Comirnaty của hãng Pfizer-BioNTech. CPC1 Hà Nội sẽ là đơn vị tài trợ toàn bộ số dung môi pha tiêm cho 58,2… Read More »Bộ Y tế tiếp nhận 9,7 triệu ống dung môi hoàn nguyên vắc-xin BFS-Natri clorid do Dược phẩm CPC1 Hà Nội sản xuất cho chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 tại Việt Nam