Đào tạo chuyên sâu

ThS, Bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng (Bệnh viện quân y 103 – Hà Nội) đào tạo chuyên sâu về nhóm hô hấp

Buổi đào tạo với bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng đã góp phần củng cố thêm kiến thức nền cho các cán bộ công nhân viên của CPC1 Hà Nội. Trung tá, Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng hiện đang công tác tại Bộ môn – Trung tâm Nội Hô hấp thuộc bệnh viện Quân y 103. Năm 2017, anh là người được chỉ định tham gia thực hiện ca… Read More »ThS, Bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng (Bệnh viện quân y 103 – Hà Nội) đào tạo chuyên sâu về nhóm hô hấp