Cứu trợ miền Trung

Chung tay hướng về miền Trung

Cùng 90 triệu trái tim Việt Nam hướng về miền Trung, các kiện thuốc, Dược phẩm của CPC1 Hà Nội đã được trao tặng cho bà con vùng lũ. Những ngày qua, miền Trung đã trải qua trận đại hồng thủy lớn nhất trong lịch sử gây thiệt hại nặng nề cả về người và của. Trong khi những vùng trũng khốn đốn trong cảnh nước ngập sâu tới hàng… Read More »Chung tay hướng về miền Trung