CÂU CHUYỆN “TÂM Ý TƯƠNG THÔNG” CỦA VẮC XIN PFIZER VÀ BFS-NACL 0.9%

Chuyện là sáng nay, CPC1 Hà Nội đã có chuyến trao tặng lần thứ 6 dung môi BFS-NaCl 0.9% pha tiêm vắc xin Pfizer với số lượng 336.000 ống BFS-NaCl 0.9%.

Và khi hàng được xếp vào kho của Viện Vệ sinh dịch tễ TW, thì đúng lúc vắc xin cũng vừa cập bến.

Như vậy, sau 6 lần trao tặng, CPC1 Hà Nội đã hỗ trợ hơn 1 triệu ống BFS-NaCl 0,9% tương ứng với hơn 7 triệu liều vắc xin Pfizer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *