April 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

  • by

Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội trân trọng gửi tới Quý Cổ đông các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Các nội dung thông qua: 1. BB họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Tài liệu Đại hội: 1.TB mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (download) 2.Chương trình họp ĐHĐCĐ 2019 (kèm TB) 3.Quy chế làm… Read More »Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019