August 2018

CPC1 Hà Nội tham gia Hội nghị Gây mê Hồi sức toàn quốc 2018

  • by

Ngày 23-24/8 vừa qua, CPC1 Hà Nội đã tham gia Hội nghị khoa học Gây mê hồi sức toàn quốc 2018. Tại đây, CPC1 Hà Nội đã có gian hàng trưng bày sản phẩm để giới thiệu tới các vị khách quý trong và ngoài nước, đánh dấu bước ngoặt quan trọng, là sự khẳng định Việt Nam hiện tại đã đủ năng lực sản xuất những sản phẩm thuốc Gây mê hồi sức.