admin

TUYỂN DỤNG PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN CHI NHÁNH

  • by

HÀ NỘI – PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN CHI NHÁNH Nơi làm việc                356A Giải Phóng – Thanh Xuân – Hà Nội Loại hình công việc    Toàn thời gian cố định Số lượng                      01 Hạn nộp hồ sơ            15/8/2019 MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý, điều hành công việc của nhân viên phòng kế toán, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của Phòng kế toán. Kiểm tra… Read More »TUYỂN DỤNG PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN CHI NHÁNH

Thông báo thay đổi tên gọi chức danh người quản lý Công ty kể từ ngày 20/5/2019

  • by

THÔNG BÁO V/v thay đổi tên gọi chức danh người quản lý Công ty Kính gửi:  – Các cơ quan, đối tác kinh doanh;  – Quý cổ đông Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội   Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt đông Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội; Căn cứ Nghị quyết số 1210/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên… Read More »Thông báo thay đổi tên gọi chức danh người quản lý Công ty kể từ ngày 20/5/2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

  • by

Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội trân trọng gửi tới Quý Cổ đông các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Các nội dung thông qua: 1. BB họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Tài liệu Đại hội: 1.TB mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (download) 2.Chương trình họp ĐHĐCĐ 2019 (kèm TB) 3.Quy chế làm… Read More »Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

  • by

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 DOWNLOAD BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 DOWNLOAD BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 DOWNLOAD

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  • by

  BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2019 DOWNLOAD BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2018 DOWNLOAD BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2018 DOWNLOAD BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2018 ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT DOWNLOAD BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2018 DOWNLOAD BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2018 DOWNLOAD BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN DOWNLOAD… Read More »BÁO CÁO TÀI CHÍNH